Dotácie na solárne panely 2019

Dotácie Zelená Domácnostiam II

Dotácie budú pokračovať aj v r. 2019!

Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. Neváhajte a pošlite nám dopyt aby ste boli pripravení a informovaní využiť pokračovanie dotácií Zelená Domácnostiam II.

Dotácie Zelená domácnostiamNaša firma je oprávneným zhotoviteľom certifikovaná montovať zariadenia z programu dotácií Zelená domácnostiam.

Viac info: slnečné kolektory na ohrev vody >>

Viac info: fotovoltika - solárne panely na výrobu elektriny >>

Viac info: tepelné čerpadlá >>

Časový harmonogram dotačných kôl na r. 2019

  • Jednotlivé kolá sa budú na: slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu vyhlasovať samostatne.
  • o dotácie môžu žiadať majitelia rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy z celého Slovenska okrem Bratislavského samospráveho kraja
  • maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo,  1 500 € na kotol na biomasu a 1 500 € na fotovoltické panely
  • zvýhodnení budú žiadatelia ktorí do času inštalácie preukázateľne zrealizovali opatrenia na zníženie spotreby energie alebo sú z oblasti, kde nie je Centrálne zásobovanie teplom
Kolo Dátum Zariadenie Alokácia (odhad) Platnosť poukážky do:
1. 19.3.2019 slnečné kolektory 800 000 € 19.6.2019
2. 26.3.2019 fotovoltické panely 800 000 € 26.6.2019
3. 2.4.2019 tepelné čerpadlá 800 000 € 2.7.2019
4. 9.4.2019 kotly na biomasu 800 000 € 9.7.2019
5. 16.4.2019 slnečné kolektory 800 000 € 16.7.2019
6. 30.4.2019 fotovoltické panely 800 000 € 30.7.2019
7. 7.5.2019 tepelné čerpadlá 800 000 € 7.8.2019
8. 14.5.2019 kotly na biomasu 800 000 € 14.8.2019
9. 21.5.2019 slnečné kolektory 500 000 € 21.8.2019
10. 28.5.2019 fotovoltické panely 500 000 € 28.8.2019
11. 4.6.2019 tepelné čerpadlá 500 000 € 4.9.2019
12. 11.6.2019 kotly na biomasu 400 000 € 11.9.2019
13. 18.6.2019 slnečné kolektory 500 000 € 18.9.2019
14. 25.6.2019 fotovoltické panely 500 000 € 25.9.2019
15. 9.7.2019 tepelné čerpadlá 500 000 € 9.10.2019
16. 23.7.2019 kotly na biomasu 400 000 € 23.10.2019
17. 6.8.2019 slnečné kolektory 500 000 € 6.11.2019
18. 20.8.2019 fotovoltické panely 500 000 € 20.11.2019
19. 3.9.2019 tepelné čerpadlá 500 000 € 3.12.2019
20. 10.9.2019 kotly na biomasu 400 000 € 10.12.2019

Aktualizovaná výška podpory pre jednotlivé zariadenia v r. 2019

Rodinné domy

Legenda

Uprednostnenie +10% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* alebo v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Uprednostnenie +25% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* a zároveň v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom

* Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +25%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, rodinný dom 400 €/kW / 1 400 € 440 €/kW / 1 540 € 500 €/kW / 1 750 €
Tepelné čerpadlá , rodinný dom 272 €/kW / 2 720 € 299 €/kW / 2 992 € 340 €/kW / 3 400 €
Kotly na biomasu, rodinný dom 80 €/kW / 1 200 € 88 €/kW / 1 320 € 100 €/kW / 1 500 €
Fotovoltické panely, rodinný dom € 500/kW / 1 500 €    

Bytové domy

Legenda

Uprednostnenie +10% = Bytový dom je v oblasti kde nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, bytový dom 400 €/kW / podľa počtu bytov 440 €/kW / podľa počtu bytov
Kotly na biomasu, bytový dom 80 €/kW / podľa počtu bytov 88 €/kW / podľa počtu bytov

Zdroj: SIEA a Dotácie Zelená domácnostiam

Ako získať a požiadať o dotáciu z programu Zelená domácnostiam?

  1. Požiadajte o návrh riešenia. S ďalším postupom vás detailne oboznámime.

 

Prvý krok k získaniu dotácie

Požiadať o návrh riešenia ➜

 

S ostatným vám radi pomôžeme.