Dotácie na solárne panely 2023

Dotácie Zelená Domácnostiam III

Dotácie budú pokračovať aj v r. 2023 !

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a bytové domy za podmienok určených v rámci projektu.

Ak máte záujem o inštaláciu ešte tento rok pošlite nám dopyt čím skôr a zaraďte sa do zásobníka žiadostí.

Dotácie Zelená domácnostiamNaša firma je oprávneným zhotoviteľom certifikovaná montovať zariadenia z programu dotácií Zelená domácnostiam.

Viac info: slnečné kolektory na ohrev vody >>

Viac info: fotovoltika - solárne panely na výrobu elektriny >>

Viac info: tepelné čerpadlá >>

V budúcnosti budete môcť získať dotácie aj z pripravovaného programu plán obnovy rodinných domov.

Časový harmonogram dotačných kôl na r. 2023

Aktuálne: Od pondelka 13.6. 2022 opätovne štartujú dotácie na všetky podporované zariadenia. Výška dotácie zostáva rovnaká ako minulý rok.

Jedinou zmenou je, že dotačnú poukážku dostanete, až potom čo váš vybraný dodávateľ potvrdí v systéme, že vám zariadenie vie do 3 mesiacov dodať a nainštalovať.

  • kotly na biomasu - od 13.6. 2022
  • fotovoltické panely -od 13.6. 2022
  • slnečné kolektory -od 13.6. 2022
  • tepelné čerpadlá -od 13.6. 2022

Poukážky budú dostupné pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Aktualizovaná výška podpory pre jednotlivé zariadenia v r. 2023

Zelená domácnostiam III v r. 2023 zachováva rovnakú výšku podpory ako minulý rok. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na fotovoltické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.

Rodinné domy

Legenda

Uprednostnenie +10% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* alebo v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Uprednostnenie +25% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* a zároveň v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom

* Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +25%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, rodinný dom 400 €/kW / 1 400 € 440 €/kW / 1 540 € 500 €/kW / 1 750 €
Tepelné čerpadlá , rodinný dom 272 €/kW / 2 720 € 299 €/kW / 2 992 € 340 €/kW / 3 400 €
Kotly na biomasu, rodinný dom 80 €/kW / 1 200 € 88 €/kW / 1 320 € 100 €/kW / 1 500 €
Fotovoltické panely, rodinný dom € 500/kW / 1 500 €    

Bytové domy

Legenda

Uprednostnenie +10% = Bytový dom je v oblasti kde nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, bytový dom 400 €/kW / podľa počtu bytov 440 €/kW / podľa počtu bytov
Kotly na biomasu, bytový dom 80 €/kW / podľa počtu bytov 88 €/kW / podľa počtu bytov

Zdroj: SIEA a Dotácie Zelená domácnostiam

Ako získať a požiadať o dotáciu z programu Zelená domácnostiam?

  1. Požiadajte o návrh riešenia. S ďalším postupom vás detailne oboznámime.

 

Prvý krok k získaniu dotácie

Požiadať o návrh riešenia ➜

 

S ostatným vám radi pomôžeme.

P.S. Ponuka pre firmy: Zafixujte si cenu elektriny do budúcnosti.

Viac info: fotovoltaika pre firmy.