Dotácie na solárne panely 2021

Dotácie Zelená Domácnostiam II

Dotácie budú pokračovať aj v r. 2021!

Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. Neváhajte a pošlite nám dopyt aby ste boli pripravení a informovaní využiť pokračovanie dotácií Zelená Domácnostiam II.

Dotácie Zelená domácnostiamNaša firma je oprávneným zhotoviteľom certifikovaná montovať zariadenia z programu dotácií Zelená domácnostiam.

Viac info: slnečné kolektory na ohrev vody >>

Viac info: fotovoltika - solárne panely na výrobu elektriny >>

Viac info: tepelné čerpadlá >>

Časový harmonogram dotačných kôl na r. 2021

  • Tohtoročné zásobníky pre tepelné čerpadlá a fotovoltické panely sú už naplnené. Podávať ešte možno žiadosti na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej 5 mesiacov.
  • Od júna 2020 sa spúšťa priebežný systém podávania žiadostí o dotačné poukážky. Ak ste pripravení na realizáciu do 3 mesiacov, môžete požiadať o poukážku kedykoľvek.
  • Jednotlivé kolá sa budú na: slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu vyhlasovať samostatne.

Žiadosti o poukážku bude možné znovu podávať od nasledovných termínov:

  • fotovoltické panely od 8.2. 2021
  • slnečné kolektory od 10.2. 2021
  • tepelné čerpadlá od 15.2. 2021
  • kotly na biomasu od 17.2. 2021

Poukážky budú dostupné pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Aktualizovaná výška podpory pre jednotlivé zariadenia v r. 2021

Zelená domácnostiam II v r. 2021 zachováva rovnakú výšku podpory z r. 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na fotovoltické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.

Rodinné domy

Legenda

Uprednostnenie +10% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* alebo v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Uprednostnenie +25% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* a zároveň v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom

* Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +25%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, rodinný dom 400 €/kW / 1 400 € 440 €/kW / 1 540 € 500 €/kW / 1 750 €
Tepelné čerpadlá , rodinný dom 272 €/kW / 2 720 € 299 €/kW / 2 992 € 340 €/kW / 3 400 €
Kotly na biomasu, rodinný dom 80 €/kW / 1 200 € 88 €/kW / 1 320 € 100 €/kW / 1 500 €
Fotovoltické panely, rodinný dom € 500/kW / 1 500 €    

Bytové domy

Legenda

Uprednostnenie +10% = Bytový dom je v oblasti kde nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, bytový dom 400 €/kW / podľa počtu bytov 440 €/kW / podľa počtu bytov
Kotly na biomasu, bytový dom 80 €/kW / podľa počtu bytov 88 €/kW / podľa počtu bytov

Zdroj: SIEA a Dotácie Zelená domácnostiam

Ako získať a požiadať o dotáciu z programu Zelená domácnostiam?

  1. Požiadajte o návrh riešenia. S ďalším postupom vás detailne oboznámime.

 

Prvý krok k získaniu dotácie

Požiadať o návrh riešenia ➜

 

S ostatným vám radi pomôžeme.